Ekokompassi

 

Kuvaverkko beviljades miljöcertifikatet Ekokompassen i januari 2015. Tilläggsinformation om Ekokompassen: ekokompassi.fi/sv.

Kuvaverkkos miljöpolicy omfattar hela företagsverksamheten. Vår miljöpolicy innebär att Kuvaverkko så omfattande som möjligt tar hänsyn till miljön i sin verksamhet samt förmedlar vikten av denna till kunderna.

Vi identifierar miljöpåverkan i vår affärsverksamhet och utvecklar verksamheten med tanke på hållbar utveckling och med hänsyn till miljöpåverkan.

  • Vi tar hänsyn till miljöaspekterna och -påverkan i planeringen av vår verksamhet.
  • Vi strävar efter att förbättra våra kunders och våra samarbetsparters miljövänlighet.
  • Vi föredrar dessutom samarbetsparter och intressentgrupper som agerar enligt vår miljöpolicy och som även har ett miljövänligt tankesätt i sin verksamhetsstrategi.
  • Vi ökar miljövänligheten. Med regelbundna mellanrum säkerställer vi att den gällande miljölagstiftningen tas i beaktande i vår verksamhet och strävar även efter att förutse lagstiftningens utveckling. Vi utvecklar produktionen och effektivare arbetsmetoder med vilka vi kan minska materialsvinnet.