Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. 
Laatimispäivä 5.12.2008 

Rekisterinpitäjä 
Kuvaverkko Oy 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Sari Vilén 
Kuvaverkko Oy 
Kutomotie 6 B 
00380 Helsinki 
Puh. 09 3158 4922 (pvm/mpm)

Rekisterin nimi 
Kuvaverkko Oy:n asiakastietorekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 
Ylläpitää Kuvaverkon asiakastietoja asiakassuhteiden hoitoa varten. 

Rekisterin tietosisältö 
Rekisterin tietosisältönä on asiakkaan nimi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut. 

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Kuvaverkko Oy ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 
A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalisen aineiston, lähinnä tilauslomakkeiden, tultua Kuvaverkkoon, ne tallennetaan tietojärjestelmiin ja hävitetään asianmukaisella tavalla. 
B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 
Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä. 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa ottamalla yhteyttä Kuvaverkon asiakaspalveluun, asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi tai puh. 09 3158 4922 (pvm/mpm).

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa pyytää korjausta rekisterissä oleviin tietoihin ottamalla yhteyttä Kuvaverkon asiakaspalveluun, asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi tai puh. 09 3158 4922 (pvm/mpm)