1. Rekisterinpitäjä  

Kuvaverkko Oy (jäljempänä Kuvaverkko)  

Y-tunnus 10586551

Kutomotie 6B

00380 HELSINKI

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö  

Sari Vilén 

sari.vilen(at)kuvaverkko.fi

 

3. Rekisterin nimi  

Kuvaverkon asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvat rekisteri.  

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus  

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen, kuten yhteistyökumppanuuden, hoitamiseen, hallinnointiin, ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään muun muassa palveluiden toteuttamiseen, kuten kuvien toimittamiseen ja laskutukseen, ja asiakasviestintään. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluiden ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Kuvaverkon suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mukaan lukien sähköisesti toteutettava suoramarkkinointi. Voimme kohdentaa markkinointiviestintäämme analysoimalla rekisterissämme käsiteltäviä tietoja.  

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot  

Käsittelemme rekisterissä seuraaviin ryhmiin liittyviä tietoja. 

Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  • rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus) 

  • tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot 

  • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa

  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö
  • evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite, selain ja selaushistoria)

 

6. Rekisterin suojaus  

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalisen aineiston, lähinnä tilauslomakkeiden, tultua Kuvaverkkoon, ne tallennetaan tietojärjestelmiin ja hävitetään asianmukaisella tavalla. 

B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 

Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä.

7. Tarkastusoikeus  

Sinulla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjeellä yrityksen osoitteeseen tai sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi.

8. Tietojen korjaamisoikeus  

Sinulla on aina oikeus pyytää rekisterissä olevan, sinua koskevan virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti kirjeitse yrityksen osoitteeseen tai sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi.

9. Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla asiakaspalveluumme yhteyttä.

10. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisterimme säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen antaessaan tietoja yhteystietolomakkeella tai asioidessaan Kuvaverkon verkkokaupassa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, kuvatuotteiden ostamisen tai Kuvaverkon muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Voimme kerätä ja päivittää rekisterin sisältämiä tietoja myös päivityspalveluja tarjoavien yritysten ja viranomaisten tietokannoista, kuten väestötietojärjestelmästä. 

 

11. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä  

Kuvaverkko Oy ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.  

Asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Kuvaverkko voi siirtää henkilötietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.  
 

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa www.kuvaverkko.fi
 

Rekisteriseloste päivitetty 9.9.2017