Tietosuojaseloste

Kuvaverkko tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä Tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme asioinnin yhteydessä.

Laatimispäivämäärä: 9.9.2017

Päivitetty: 17.5.2018

1. Rekisterinpitäjä  

Kuvaverkko Oy (jäljempänä Kuvaverkko)  

Y-tunnus 10586551

Kutomotie 6B

00380 HELSINKI 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö  

Juuso Siniketo

juuso.siniketo(ät)kuvaverkko.fi 

 

3. Rekisterin nimi  

Kuvaverkon asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvat rekisteri.  

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • Oikeutettu etu (asiakassuhde)
 • Suostumus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ja muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen, kuten yhteistyökumppanuuden hoitamiseen, hallinnointiin, ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään muun muassa palveluiden toteuttamiseen, kuten kuvien toimittamiseen ja laskutukseen, ja palveluviestintään. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluiden ja muun liiketoimintamme analysointiin ja kehittämiseen Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen, sekä liiketoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

 

5. Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

 

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • kuvatiedostot
 • rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus) 
 • tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot 
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot ja rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
 • markkinointikiellot
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö
 • evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP-osoite)

 

 

6. Rekisterin suojaus  

A. Manuaalinen aineisto 

Manuaalisen aineiston, lähinnä ilmoittautumislomakkeiden, tultua Kuvaverkkoon, ne tallennetaan tietojärjestelmiin ja hävitetään asianmukaisella tavalla. 

B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

7.  Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai sähköpostilla asiakaspalvelu(ät)kuvaverkko.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

8. Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla asiakaspalveluumme yhteyttä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti yrityksen osoitteeseen tai sähköpostilla asiakaspalvelu(ät)kuvaverkko.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

 

9. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisterimme säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen ilmoittautuessa kuvaukseen  tai asioidessaan Kuvaverkon verkkokaupassa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, kuvatuotteiden ostamisen tai Kuvaverkon muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

10. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä  

Kuvaverkko Oy ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön. 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

Kuvaverkko julkistaa verkkokaupassa ja toimittaa ryhmä- ja kaverikuvat kaikkien kuvissa esiintyvien henkilöille ja/tai niiden huoltajille.

Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa www.kuvaverkko.fi