Integritetspolicy

 

Kuvaverkko Oy lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU GDPR och den Dataskyddslagen (1050/2018).

Vi kan från tid till annan ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version online. Därför rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy när du gör det här.

Skapningsdatum: 9.9.2017

Uppdaterad: 17.5.2018

 

1. Registrar

Kuvaverkko Oy (nedan kallat Kuvaverkko)

Företags-ID 10586551

Kutomotie 6B

00380 HELSINKI

 

2. En registrator

Juuso Siniketo

juuso.siniketo (at) kuvaverkko.fi

 

3. Namnet på registret

Ett register baserat på nätverket och kundrelationen.

 

4. Syftet med registret

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna databeskyddsbestämmelser är:

 • Legitimt intresse (kundrelation)
 • samtycke

Vi hanterar personlig information om kundrelationer och annat förhållande baserat på faktiska relationer, till exempel hantering, hantering och utveckling av ett partnerskap. Personuppgifter hanteras till exempel vid tillhandahållande av tjänster som bildinsändning och fakturering samt servicekommunikation. Vi behandlar även personuppgifter för att analysera och utveckla tjänster och andra affärer. Informationen hålls upp till den tid som behövs för hantering av kundrelationer och affärsutveckling, varefter de tas bort.

 

5. Informationsinnehåll i registret

Den information som ska lagras i registret är:

Grundläggande information som

 • För- och efternamn
 • kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer)

Information om en kund eller annan relevant anslutning, till exempel

 • bildfiler
 • registreringsinformation (lösenord och användarnamn)
 • Beställ historikinformation, inklusive betalningsmetoder och återställningsinformation
 • klagomål, feedback och andra kontakter, kommunikation och åtgärder relaterade till kundrelationer och relevanta kontakter, inklusive samtalsavbrott och registrarrelaterade aktiviteter i sociala medietjänster
 • förbud marknadsföring
 • riktade marknadsföringsåtgärder för registrerade användare och deras användning
 • cookies och data relaterade till en registrerad terminal och nätverksbeteende (t ex IP-adress) som erhållits genom eller genom annan liknande teknik,

6. Skydd av registret

A. Manuellt material

När det manuella materialet, huvudsakligen registreringsformulär, har lagts in i bildnätverket, lagras de i informationssystem och kasseras korrekt.

B. Information lagrad i informationssystemen

Informationen som behandlas elektroniskt finns i brandväggar, lösenord och andra allmänt accepterade tekniska säkerhetsfunktioner i den andra säkerhetsbranschen. Vi säkerställer att lagrade data, serverbehörigheter och annan kritisk information som är avgörande för säkerheten för din personliga information hanteras konfidentiellt och endast av anställda vars arbetsbeskrivning de tillhör.

 

7. Rätten till inspektion och rätten att kräva korrigering

 

Alla i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter lagrade i registret och att kräva att felaktig information korrigeras eller ofullständig information kompletteras. Om en person vill kontrollera eller kräva korrigering av hans / hennes uppgifter, måste begäran skickas skriftligen till företagets adress eller via e-post till kundtjänst (ät) kuvaverkko.fi. Regleraren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Kontrollören ansvarar för kunden inom den tidsfrist som anges i EU: s databeskyddsförordning (vanligen inom en månad).

 

8. Förbud

Du har rätt att förbjuda behandling av personlig information om dig för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och opinionsundersökningar genom att kontakta vår kundtjänst. Personen i registret har också rätt att begära att hans / hennes personuppgifter raderas ur registret ("rätten att glömma"). Förfrågningar ska skickas skriftligen till företagets adress eller via e-post till asiakaspalvelu (at) kuvaverkko.fi. Regleraren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Kontrollanten ansvarar för kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU: s databeskyddsförordning (vanligtvis inom en månad)

 

9. Vanliga informationskällor

Den regelbundna datakällan för vår registrering är registrerad av sig själv när du skickar en beskrivning eller handlar på webbutik. Du kan ge information om dig själv, till exempel när du registrerar dig för en kund, köper en bildprodukt eller använder andra nätverkstjänster eller deltar i marknadsföringskampanjer. Dessutom kan vi samla in personuppgifter via de terminaler du använder, med hjälp av cookies eller annan liknande teknik.

 

10. Upplysande och överföring av information

Kuvaverkko Oy avslöjar inte eller överför informationen i sitt kundinformationsregister för andra ändamål än insamling och, på begäran, till parter och myndigheter.

Personuppgifter kommer inte att överföras till EU-medlemsstaternas territorium eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för behandling av personuppgifter som nämns ovan eller för det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifter, varvid datatransmissionen är föremål för kraven i EU: s dataskyddsförordning.

Webnätet publicerar webbutiken och levererar grupp- och vänbilder till alla och / eller deras vårdgivare i bilderna.

Denna sekretesspolicy finns alltid tillgänglig på www.kuvaverkko.fi