Myndiga personer som ska fotograferas eller vårdnadshavare till personer som ska fotograferas (härnäst Kunden) blir i samband med anmälan till fotograferingen ombedda att ge sitt samtycke till att personen som fotograferas deltar i fotograferingen, att fotografierna av den fotograferade levereras till skolan/daghemmet/föreningen/företaget/sammanslutningen som beställt fotograferingen (härnäst Beställaren), att Kuvaverkko i enlighet med sin Dataskyddsbeskrivning kan behandla Kundens och den fotograferades personuppgifter och till att Kunden tar emot foton för påseende utan en separat beställning.

Efter fotograferingen skickar vi en inbjudan till webbutiken till den e-postadress eller det telefonnummer som Kunden angett. I webbutiken har Kunden möjlighet att modifiera fotografierna och köpa önskade bildprodukter. När Kunden gör en beställning från webbutiken ska hen kontrollera kunduppgifterna och leveransadressen. En beställning som bekräftats kan inte längre ändras eftersom den bekräftade beställningen förs automatiskt till produktion, varefter Kunden får en beställningsbekräftelse till sin e-post.

Om Kunden inte har gjort en beställning i webbutiken inom två veckor från inbjudan får hen exempel på fotografierna och priserna på dem för påseende till den adress som hen angett*. Om Kunden vill kan hen med den medföljande fakturan lösa in en del av de levererade fotoprodukterna eller de alla inom de 14 dagar som den avgiftsfria returrätten gäller. I fakturan har lagts till faktureringstillägget på 3,95 euro och expeditionsavgiften på 2,95 euro för brev.

 

Med Beställaren har i förväg överenskommits om huruvida de första beställningarna levereras hem till den fotograferade eller till Beställaren av fotograferingen. De produkter som inte kan levereras per brev levereras som postpaket.

 

Leveransavgiften för brev är 2,95 €/beställning.
Leveransavgiften för paket är 6,95 €/beställning.

Om samma leverans omfattar fotografier av flera barn tas expeditionsavgiften ut en gång och till den tillkommer som hanteringskostnader +1,00 €/barn.

Vi levererar produkter endast till Finland.

 

Beställaren ska vara en person som fyllt 18 år.

Kuvaverkko Oy förbehåller sig rätten till förändringar.

*Konsumentombudsmannens riktlinje om skol- och daghemsfotograferingar: https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/toimialakohtaiset/valokuvaus-kouluissa-ja-paivakodeissa/#3.2